Baner

Baner
Ziemia Gorzowska
Gorzów,

wtorek, 16 lipca 2019

Redakcja po raz kolejny otrzymała zakaz wstępu na konferencję prasową WOŚP - ODMOWA AKREDYTACJI


Organizacja kierowana przez Jurka Owsiaka zwykle odmawia mojej redakcji akredytacji na konferencje prasowe. Prawdopodobny powód? Trudne pytania o bezpieczeństwo imprezy "Pol'And'Rock" jakie zwykle stawiam. 

Oto poprzednia korespondencja z roku 2017:
Co otrzymaliśmy:
Od: Baza mediów WOŚP <media@wosp.org.pl>
Data: środa, 2 sierpnia 2017
Temat: AKREDYTACJA WOŚP
Do: adam.fularz@wieczorna.pl


Przykro nam, ale ze względu na zbyt małą ilość miejsca jesteśmy zmuszeni odmówić Państwu akredytacji. Mamy jednak nadzieję, że będą Państwo z nami w trakcie innych wydarzeń.

Z poważaniem

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy


Po raz kolejny odmówiono nam akredytacji także ostatnio, jeszcze przed upływem terminu zgłaszania się po akredytacje (który upływa dopiero jutro) na zwykłą konferencję o przebiegu tego festiwalu, organizowaną w dość pojemnym biurze prasowym (najprawdopodobniej biurze prasowym urzędu UMWL w Zielonej Górze). Szczerze mówiąc akredytowałem się tylko po to by sprawdzić ich kolejny powód odmowy:

---------- Forwarded message ---------
Od: Biuro Prasowe WOŚP <media@wosp.org.pl>
Date: pon., 15 lip 2019 o 12:07
Subject: RE: Baza Mediów WOŚP - ODMOWA AKREDYTACJI
To: Adam Fularz <adam.fularz@wieczorna.pl>


Dzień dobry,
Odmowa dotyczy konferencji w Zielonej Górze, która odbędzie się 18 lipca.

Pozdrawiam


Aleksandra Rutkowska
Specjalista ds. Public Relations i kontaktów z mediami
Biuro Prasowe Fundacji WOŚP

kom. +(...)

 

     

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
ul. Dominikańska 19C; 02-738 Warszawa
tel.: 22 852 32 14, 22 852 32 15; fax: 22 852 07 52
wosp.org.pl
Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego
Obowiązek informacyjny - RODO

From: Adam Fularz <adam.fularz@wieczorna.pl>
Sent: Monday, July 15, 2019 11:58 AM
To: Biuro Prasowe WOŚP <media@wosp.org.pl>
Subject: Re: Baza Mediów WOŚP - ODMOWA AKREDYTACJI

 

Dziekuje ale czego dotyczy odmowa? Konf. w Zielonej Gorze? Ona juz byla.

Pozdrawia.


W dniu poniedziałek, 15 lipca 2019 Baza Mediów WOŚP <media@wosp.org.pl> napisał(a):

Dzień dobry,

 

Przykro nam, ale ze względu na zbyt małą ilość miejsca jesteśmy zmuszeni odmówić Państwu akredytacji. Mamy jednak nadzieję, że będą Państwo z nami w trakcie innych wydarzeń.

 

Z poważaniem,
Biuro Prasowe Fundacji WOŚP--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

piątek, 12 lipca 2019

Reklama społeczna: Obóz dla klimatu, 16-21 lipca 2019 r.

Reklama społeczna

Obóz dla klimatu 2019
Miejsce: Stawiska woj.Kujawsko- Pomorskie 
Termin 16.07.2019 -21.07. 2019 r.
Obóz dotyczy szerokiego pojecia tematu o kondycji klimatu na swiecie. Warsztaty, wyklady, rozmowy a przede wszystkim dialog.

--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

środa, 10 lipca 2019

Sprostowanie błędnej opinii na temat polityki historycznej

Sprostowanie błędnej opinii mojego autorstwa na temat polskiej polityki historycznej

Adam Fularz

Wydawnictwo Merkuriusz Polski

Przepraszam osoby dotknięte tym że kiedyś, w przeszłości, kilka czy kilkanaście lat temu, głosiłem pochwałę dla lansowania, promowania- polonocentrycznej polityki historycznej. Wówczas sądziłem że nie jest błędem promowanie wersji wydarzeń czy interpretacji historycznej w celu "zamiatania czarnych kart polskiej historii pod dywan". Po latach pracy- także nad wydawaniem publikacji historycznych - zmieniłem swoje poglądy. 

Uważam że manipulowanie historią przez polityków historycznych rodzi niebezpieczeństwo. Historia zwykle niesie jakieś nauki- moralne bądź społeczne- dla potomności. Jest w jakimś sensie nauczycielką. 

Fałszowanie historii powoduje że dane społeczeństwa czy społeczności nie mogą się uczyć z własnych błędów przeszłości- bo fałszowanie historii wybiela czarne karty ksiąg historii. W efekcie wybielania historii- społeczeństwa nie uczą się, mając narzuconą zafałszowaną tożsamość własnej przeszłości. Jeśli taka praktyka daje jakieś nauki- to są one obarczone błędem.

Społeczności bez wiedzy na temat własnych błędów przeszłości wciąż powracają do błędów przeszłości. W świecie fałszywej polityki historycznej nie jest możliwe przepracowanie błędów przeszłości przez te społeczności. W efekcie zmory i demony przeszłości powracają.

Adam Fularz
--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

piątek, 5 lipca 2019

Odpowiedź w sprawie odbudowy linii kolei ze Szczecina do Gorzowa

Redakcja zwróciła się do UMWL z pytaniami o cele likwidacji linii kolei z Gorzowa do Szczecina i do Myśliborza. Jej fragmenty zdemontowano dla budowy trasy drogowej. 

---------- Wiadomość otrzymana z UMWL ----------
Od: Michał Iwanowski <m.iwanowski na serw. lubuskie.pl>
Data: czwartek, 11 kwietnia 2019
Temat: odpowiedź
Do: adam.fularz


Witam ponownie Panie Adamie, w reakcji na Pana wiadomość wysłaną 9 kwietnia br. na adres Kancelarii Ogólnej UMWL, przesyłam poniżej odpowiedź, której udziela Piotr Tykwiński - Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji:


Odpowiadając na e-mail wysłany przez pana Adama Fularza na adres Kancelarii Ogólnej urzędu, odnosząc się do zawartych w nim pytań, wątpliwości i hipotez, uprzejmie podaję, co następuje.

 

Ruch pasażerski na linii Gorzów Wlkp - Myślibórz zlikwidowano prawie 30 lat temu, a więc jeszcze przed powstaniem Województwa Lubuskiego. Wiązanie tego faktu z działalnością Samorządu Województwa jest więc bezpodstawne i bezprzedmiotowe. W załączonej odpowiedzi PKP PLK wyjaśniono również panu Adamowi Fularzowi jakie organy oraz podmioty państwowe dokonały fizycznej likwidacji tej linii kolejowej. Na marginesie warto przypomnieć, że droga S3 jest drogą krajową, a nie wojewódzką.

 

Zwracam także uwagę, że linia Gorzów Wlkp. - Myślibórz miała stricte lokalny charakter. Nawet zaproponowana przez pana Adama Fularza nowa trasa linii łączącej Gorzów Wlkp. ze Szczecinem, nie pokrywałaby się przebiegiem z tą rozebraną przez jej państwowego właściciela.

 

Na koniec pragnę poinformować, że Województwo Lubuskie nie buduje nowych linii kolejowych. Nie ma ku temu środków ani podstaw, zwłaszcza w przypadku, kiedy ich bieg miałby wykraczać poza teren województwa. A taka okoliczność ma miejsce w przypadku „propozycji" pana Adama Fularza. Nawet gdyby możliwości budżetowe Województwa Lubuskiego (wobec wielu pilniejszych potrzeb) na to pozwalały, inwestycja o takiej skali wymagałaby zainteresowania, inicjatywy i współfinansowania ze strony Województwa Zachodniopomorskiego.Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski na sdäerw. lubuskie.pl
tel. 68 456 55 95

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


(..)
--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

wtorek, 25 czerwca 2019

Wojewoda odpisał w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego


Pan
Adam Fularz
Merkuriusz Polski

W odpowiedzi na zapytanie prasowe uprzejmie wyjaśniam, że zważywszy na obowiązujące
przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji Państwowej Straży Pożarnej,
uważam że przekazanie zapytania prasowego bezpośrednio do Lubuskiego Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim było uzasadnione.
Zgodnie z art. 11 ust 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, wojewoda wykonuje
zadania
i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa przy pomocy
komendanta wojewódzkiego PSP, jako kierownika straży wchodzącej w skład zespolonej
administracji rządowej w województwie.

Zadania Państwowej Straży Pożarnej to nie tylko ratownictwo i walka z pożarami,
są one również pojmowane jako działalność o charakterze urzędniczym. W postępowaniu
administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji PSP,
organem właściwym jest komendant powiatowy lub miejski PSP. W takim wypadku
organami wyższego stopnia są: w stosunku do komendanta powiatowego lub miejskiego PSP
– komendant wojewódzki, a w stosunku do komendanta wojewódzkiego PSP – Komendant
Główny Państwowej Straży Pożarnej (art. 11a Ustawy).
Ustawa (art. 12 ust 5) określa również zadania komendanta wojewódzkiego PSP,
a należą do nich m. in.:
‐ organizowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym odwodów
operacyjnych, na obszarze województwa;
‐ dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego na obszarze województwa poprzez swoje stanowisko kierowania,
a w szczególności dowodzenie działaniami ratowniczymi, których rozmiary lub zasięg
przekraczają możliwości sił ratowniczych powiatu;
‐ analizowanie działań ratowniczych prowadzonych przez podmioty krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa;
‐ organizowanie wojewódzkich ćwiczeń ratowniczych;
‐ kontrolowanie uzgadniania projektów budowlanych w zakresie ochrony
przeciwpożarowej;
‐ analizowanie stanu bezpieczeństwa województwa w zakresie zadań realizowanych
przez Państwową Straż Pożarną;

Ustawa (art. 20) wyraźnie wskazuje, że akcję ratowniczą organizuje i kieruje nią
Państwowa Straż Pożarna, a podczas wykonywania pomocniczych specjalistycznych
czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
jednostki organizacyjne PSP, biorące udział w akcjach ratowniczych, obowiązane są
przestrzegać wskazań lub instrukcji osób kierujących tymi służbami.
Pragnę również zauważyć, że to Państwowa Straż Pożarna przeprowadza czynności
kontrolno-rozpoznawcze oraz ćwiczenia, w celu rozpoznawania zagrożeń oraz realizacji
nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań
ratowniczych (art. 23 Ustawy).
Czynności kontrolno-rozpoznawcze są przeprowadzane są m.in. w zakresie:
‐ kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
‐ oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych
zastosowanych w obiekcie budowlanym,
‐ oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
‐ rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez
jednostki ochrony przeciwpożarowej,
‐ rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń,
‐ wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz
okoliczności jego rozprzestrzenienia się.

Niezależnie od powyższego, pragnę podkreślić, iż Wojewoda Lubuski współpracuje
ściśle z Lubuskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie
Wielkopolskim, zarówno na płaszczyźnie bezpośrednich rozmów i konsultacji, a także
w ramach szerszych spotkań zespołów zadaniowych, w tym organów kolegialnych jakim jest
np. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Działanie krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego, w trakcie akcji ratowniczej w gorzowskiej katedrze, były
przedmiotem szeregu analiz, zarówno pod kątem taktyki działań, jak również wydolności
systemu. Akcja lubuskich strażaków była wysoko oceniona przez Komendę Główną PSP w
Warszawie, której opinię dotyczącą pragmatyki działań, dowodzenia oraz przyjętej taktyki
należy przyjąć jako wiążącą. Wojewoda Lubuski praktycznie od początku akcji ratowniczej
był na miejscu zdarzenia
i obserwował działania gaśnicze, które na żadnym etapie nie budziły wątpliwości, stąd nie
podejmowano dodatkowych działań o charakterze kontrolnym.
Pragnę nadmienić, iż Wojewoda Lubuski nie podejmuje decyzji o alokacji sił i
środków przewidzianych jako odwody operacyjne Komendanta Głównego i Wojewódzkiego
PSP. Decyzje są podejmowane w ramach systemu, a decydują o nich takie czynniki jak:
praktyka działań, prawdopodobieństwo wystąpienia danego rodzaju pożaru, potwierdzona
częstotliwość występowania danych zdarzeń, charakterystyka terenu lub układu
urbanistycznego. Natomiast sama organizacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ma
umożliwiać w miarę szybkie dostarczenie niezbędnego sprzętu do działań z terenu kraju, co
miało miejsce w przypadku samochodów podnośników zadysponowanych z województw
zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego.
Dodatkowo pragnę podkreślić, iż funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej
obowiązkowo przeprowadzają rekonesanse obiektów zlokalizowanych na terenie działania
danej jednostki, pod kątem ewentualnych akcji gaśniczych. Rekonesanse odbywają się
regularnie, a dowódcy poszczególnych grup zadaniowych mają możliwość zapoznania się
z obiektem, rozmieszczeniem dróg ewakuacji, konstrukcją obiektu, czy rozmieszczeniem
urządzeń przeciwpożarowych. Do takich obiektów należą również budynki sakralne.
Administratorzy obiektów mają również obowiązek przeprowadzenia okresowych ćwiczeń
ewakuacji oraz współdziałania z PSP w trakcie potencjalnych zagrożeń w ich obiektach.
Pragnę zaznaczyć, iż Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wielkopolskim reprezentuje Wojewodę Lubuskiego w kwestiach dotyczących
ochrony przeciwpożarowej, w związku z powyższym proszę o kierowanie szczegółowych
pytań dotyczących tej materii bezpośrednio do tego organu.

Z up. Wojewody Lubuskiego

Lubuski Urząd Wojewódzki
Biuro Wojewody

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. +48 7155502, fax +48957115560

Waldemar Gredka
Dyrektor Biura Wojewody
--

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

poniedziałek, 24 czerwca 2019

Sondaż: Większość Polaków (71%) uważa, że rząd wydaje za dużo i niepotrzebnie zadłuża Polskę


Redakcja serwisu otrzymała list:
Od: Alicja Defratyka / ciekaweliczby.pl
Date: wt., 25 cze 2019 o 07:57
Subject: Sondaż: Większość Polaków (71%) uważa, że rząd wydaje za dużo i niepotrzebnie zadłuża Polskę


(..)
zachęcam do zapoznania się z wynikami badania opinii społecznej przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna na temat kosztów życia w Polsce oraz postaw Polaków wobec dochodów państwa, zadłużania i wydatków socjalnych.

(..)

Alicja Defratyka
autorka projektu ciekaweliczby.pl
(..)    

Informacja prasowa

Warszawa, 25 czerwca 2019 r.

Większość Polaków (71%) uważa, że polski rząd obecnie wydaje za dużo i niepotrzebnie zadłuża Polskę

Większość Polaków (87%) ma poczucie, że koszty życia w Polsce w ciągu ostatniego roku wzrosły. Ponadto większość (71%) jest zdania, że polski rząd obecnie wydaje za dużo i niepotrzebnie zadłuża Polskę. 51% uważa, że rząd powinien redukować zadłużenie i zmniejszać wydatki socjalne typu 500 plus, wyprawka plus czy dodatkowa emerytura – tak wynika z badania przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna.

Ponad połowa Polaków (54%) uważa, że ceny produktów i usług w Polsce bardzo wzrosły w ciągu ostatniego roku, a 33%, że wzrosły trochę. O wzroście kosztów życia, łącznie jest przekonana zdecydowana większość Polaków (87%). Tylko 8% badanych uważa, że ceny produktów i usług zmniejszyły się, a 5%, że się nie zmieniły. Poczucie, że koszty życia wzrosły (trochę lub bardzo), w podobnym stopniu mają zarówno sympatycy Prawa i Sprawiedliwości, jak również Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej (87% vs. 88%).

Na pytanie „Co robisz w sytuacji, gdy dobrze Ci się powodzi i zarabiasz więcej niż się spodziewałeś" ponad połowa Polaków (55%) odpowiedziała, że stara się zaoszczędzić jak najwięcej na wypadek gorszej sytuacji w przyszłości, 19% spłaca zaległe długi, 22% wydaje wszystko na bieżące potrzeby, a tylko 2% zaciąga nowe kredyty czy pożyczki, by wydawać jeszcze więcej.

Odpowiedzi na to pytanie uwidoczniły różnice w podejściu do życia między elektoratami dwóch głównych bloków politycznych. Sympatycy PO i Nowoczesnej myślą w takiej sytuacji nieco bardziej perspektywicznie niż sympatycy PiS (62% vs. 51%), oszczędzając na przyszłość. Z kolei elektorat partii rządzącej chętniej wydaje wszystko na bieżące potrzeby niż elektorat opozycji (27% vs. 16%).

W analogicznym pytaniu, ale dotyczącym lepszych niż się spodziewano dochodów państwa, ponad połowa Polaków (53%) uważa, że rząd powinien spłacić zaległe zobowiązania, a 33% - że zaoszczędzić jak najwięcej na wypadek gorszej sytuacji w przyszłości. Tylko 8% uważa, że rząd powinien wydać wszystko na bieżące potrzeby, a 4% jest zdania, że powinien zwiększyć zadłużenie, by wydawać jeszcze więcej. Odpowiedzi sympatyków PiS oraz PO i Nowoczesnej były dosyć zbliżone w tej kwestii.

„Mechanizm zarządzania budżetem domowym jest dość podobny do tego, w jaki sposób zarządza się budżetem państwa. Gdy ludziom lepiej się powodzi i mają więcej pieniędzy, to wtedy oszczędzają na przyszłość lub spłacają długi, a nie zadłużają się, by wydawać jeszcze więcej. Podobnie jest z dochodami państwa – gdy są wyższe niż oczekiwano, to wtedy rząd powinien spłacać zobowiązania i oszczędzać na wypadek gorszej sytuacji kraju w przyszłości, a nie zadłużać przyszłe pokolenia" - mówi Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl.

Prawie trzy czwarte Polaków (71%) uważa, że rząd wydaje za dużo i niepotrzebnie zadłuża Polskę, a 22% jest zdania, że wydatki rządu są w sam raz. Odpowiedź na to pytanie pokazała, jak bardzo różnią się elektoraty partii rządzącej i opozycji. Podczas gdy zdecydowana większość sympatyków PO i Nowoczesnej (86%) jest zdania, że rząd wydaje za dużo i niepotrzebnie zadłuża Polskę, wśród sympatyków PiS pogląd ten podziela 53%, a 40% uważa, że rząd wydaje za mało i za bardzo oszczędza.

Zwolennicy dwóch głównych bloków politycznych są również mocno podzieleni w kwestii redukcji zadłużenia i zmniejszania wydatków socjalnych.

Większość zwolenników PO i Nowoczesnej (75%) uważa, że rząd powinien redukować zadłużenie i zmniejszać wydatki socjalne typu 500 plus, wyprawka plus lub dodatkowa emerytura, podczas gdy pogląd ten podziela jedynie 34% sympatyków PiS. Wśród wszystkich badanych opowiada się za tym 51% Polaków, 13% uważa, że rząd nie powinien przejmować się zadłużeniem i zwiększać wydatki socjalne, a 36% nie ma zdania na ten temat.

------------------------------------------------------------------------------------
Nota metodologiczna: Nota metodologiczna: Badanie przeprowadzone dla ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna. Próba ogólnopolska osób w wieku od 18 lat wzwyż (N=1047). Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji 14-17 czerwca 2019 r. Metoda: CAWI.

Ciekaweliczby.pl to autorski projekt edukacyjny przybliżający opinii publicznej warte poznania fakty oparte o konkretne dane liczbowe. Ideą jest prezentowanie danych tak, by każdy mógł łatwo wyciągnąć z nich obiektywne wnioski i krytycznie spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość. To cenna umiejętność w dobie post-prawdy, gdy granice między faktem i opinią, prawdą i fałszem, informacją i dezinformacją coraz bardziej się zacierają. Więcej na  www.ciekaweliczby.pl oraz na Facebooku.

Ariadna to ogólnopolski panel badawczy audytowany przez Organizację Firm Badania Opinii Rynku (OFBOR). Więcej na www.panelariadna.pl

 --

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623
F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 

Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf

piątek, 14 czerwca 2019

Odpowiedzi - wybijająca kanalizacja


Date: Saturday, June 15, 2019
Subject: Odpowiedzi - wybijająca kanalizacjaRedakcja serwisu otrzymała list z odpowiedziami 
From: Sekretariat PWiK <sekretariat na serw. pwikgo.pl>
Date: Friday, June 14, 2019
Subject: Pytania prasowe- wybijająca kanalizacja
To: phooli

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp. odpowiada za działanie kanalizacji sanitarnej.

W przypadku wystąpienia awarii kanalizacji sanitarnej, w wyniku której dojdzie do zalania np. piwnic należy złożyć w  Biurze Obsługi Klienta zgłoszenie ewentualnej szkody.

Każde zgłoszenie jest analizowane indywidualnie, a następnie zgłaszane do rozpatrzenia przez naszego Ubezpieczyciela, który podejmuje czynności mające na celu ustalenie przyczyny i okoliczności jej powstania, oraz odpowiedzialność.

 

Pozdrawiam

Danuta Łastowska

Kierownik Działu Obsługi Odbiorców

 

 

______________________________________________________________________________________

Danuta Łastowska
Kierownik Działu Obsługi Odbiorców

d.lastowska@pwikgo.pl tel. 95 733-55-41, kom.503-473-901
P   Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel: 95 728 59 50, Fax: 95 728 59 55, www.pwik.gorzow.pl, e-mail: sekretariat@pwikgo.pl
NIP 599-011-04-27, Regon 210511028, Kapitał zakładowy 217.125.000,00 PLN
Rejestracja: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Nr KRS: 0000055358

 

 

From: sekretariat [mailto:sekretariat na pwikgo.pl]
Sent: Thursday, June 13, 2019 9:59 AM

Subject: FW: Pytania prasowe- wybijająca kanalizacja

 

 

 

Natalia Obrębska

Sekretariat

Tel: (0-95) 728 59 56

 

 

P   Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

 


Adres: ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

Tel: 95 728 59 50, Fax: 95 728 59 55, www.pwik.gorzow.pl, e-mail: sekretariat@pwikgo.pl

NIP 599-011-04-27, Regon 210511028, Kapitał zakładowy 217.125.000,00 PLN

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Nr KRS: 0000055358

 

 

From: Adam [mailto:phooli na gmail.com]
Sent: Thursday, June 13, 2019 8:49 AM
To: sekretariat na pwikgo.pl
Subject: Fwd: Pytania prasowe- wybijająca kanalizacja

 

 

 

Pytania do PWiK Gorzów 

Czy dla posesji w których wybiła kanalizacja- PWiK przewiduje odszkodowania? Wiele posesji w wyniku wadliwego działania kanalizacji zostało zalanych wodą wybijającą z sedesów  i studzienek odpływowych. 

W jaki sposób mieszkańcy mają ubiegać się o zwrot środków/ odszkodowania za straty?

 

Pozdrawiam,

Adam Fularz

Ziemiagorzowska.pl